Pensioencommunicatie

De werkgever is vaak het eerste aanspreekpunt voor deelnemers bij pensioenvragen. Hij krijgt een nadrukkelijkere taak als het gaat om het informeren van de deelnemer.

Wat betekent dit?
De werkgever wordt verplicht om gegevens voor de pensioenadministratie op tijd aan te leveren.
U kunt als pensioenfonds afspraken maken met de werkgever over taken en verantwoordelijkheden. Denk aan afspraken over het verstrekken van de startinformatie en afspraken over de rol van de werkgever als vraagbaak bij life-events.

Wat kunt u als werkgever en/of bedrijfstakpensioenfonds doen?
Maak afspraken met AT Pensioenmanagement over de aanlevering van verplichte informatie en stel onderlinge rollen en verantwoordelijkheden vast t.a.v. informeren bij life events (o.a. in dienst). Neem contact op met AT Pensioenmanagement hoe u dit kunt vorm geven en voor meer informatie over de tools en handvatten die wij u kunnen bieden.

De AT Pensioenmanagement visie:
“Wij vinden het belangrijk dat deelnemers hun inkomen kennen in euro’s, maar zich tegelijkertijd ook realiseren wat daarmee straks wel en niet mogelijk is. Zodat ze ook na hun pensioen kunnen leven zoals ze dat graag doen”.